• Informacje o Szkole Podstawowej w Lichwinie w polskim języku migowym

    • Szkoła Podstawowa  im. Macieja Rataja w Lichwinie

     Czym zajmuje się szkoła ?

     • Szkoła jest szkołą publiczną i zajmuje się kształceniem uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas od pierwszej do ósmej,

     • Nauka w szkole jest bezpłatna.

     W szkole pracują nauczyciele, pracownicy sekretariatu i pracownicy administracji.

     Szkoła umożliwia dzieciom:

     • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

     • przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

     • rozwijanie samodzielności i współpracy w grupie,

     • właściwy rozwój poprzez zapewnienie edukacji, opieki i wychowania,

     • rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

     • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

     Sprawy, które załatwisz w naszej szkole to:

     • zapisanie dziecka do szkoły

     • otrzymanie karty rowerowej

     • skorzystanie z dożywania dzieci

     • wyrobienie legitymacji szkolnej

     • otrzymanie zaświadczeń

     • konsultacje z psychologiem i pedagogiem oraz pielęgniarką szkolną

     Kontakt ze Szkołą  – załatwienie sprawy

     Jeżeli chcesz się skontaktować z naszą szkołą możesz:

     • napisać pismo i wysłać je na adres: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie, Lichwin 182 A 33-172 Siedliska,

     • możesz wysłać e-mail na adres: dyrektor_splichwin@poczta.onet.pl,

     • możesz zadzwonić pod numer telefonu: 14 675 80 10

     • przyjść do  szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00.


      

     Opis budynku szkoły:

     • Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne znajduje się od ulicy. Do wejścia prowadzą dwie pary drzwi otwieranych. Przed wejściem znajduje się dzwonek do drzwi. nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów.

     • Wejście drugie znajduje się od hali gimnastycznej. Do wejścia prowadzą schody, nie ma tutaj możliwości dostania się do budynku z poziomu podwórka. W razie potrzeby może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

     • W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

     • W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.

     • Na terenie szkoły znajduje się utwardzona powierzchnia (podwórko), na której można zaparkować samochód osobowy. Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

     • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

     • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


      

      

     Grant jest realizowany w ramach projektu pn. "Dostępny samorząd - granty", Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


      


      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie
   • (14)6758010
   • Szkoła Podstawowa Lichwin 182 A 33-172 Siedliska Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Macieja-Rataja-w-Lichwinie-1696249383944534/
  • Logowanie