• Historia szkoły

    •  

     Szkoła w Lichwinie została założona w 1877 roku pod nazwą Ludowa Szkoła Powszechna. Obowiązkiem nauki objęci byli uczniowie w wieku od 6 do 12 lat. Od 1877 do 1893 roku jedynym nauczycielem w szkole był Michał Sowa. Dzieci uczyły się w wynajmowanym pomieszczeniu, ponieważ placówka nie miała własnego obiektu. Do 1896 roku nauczycielem był Władysław Zgłobisz, który jako pierwszy pracował w drewnianej szkole. Od 1897 roku do I wojny światowej uczyli Kazimierz Zalasiński i Władysław Hałasiński. W okresie I wojny w szkole mieszkał Józef Dutkiewicz, który uczył z przerwami spowodowanymi działaniami wojennymi i przesuwającym się na tych terenach frontem. Po wojnie nauczanie organizował Michał Pękala, a po nim od 1933 do 1963 roku Jan Borowski, który był nauczycielem i kierownikiem szkoły. W 1936 roku wybudowano nowy obiekt szkolny, ponieważ dotychczasowy częściowo zniszczony przez działania wojenne nie nadawał się do użytku. Od 1964 do 1967 roku obowiązki kierownika szkoły sprawował Adam Misiaszek. Jego następcą przez rok była Maria Jezierska, a następnie mgr Barbara Wróbel. W 1971 roku na stanowisko kierownika powołany został mgr Stanisław Wróbel, który następnie sprawował funkcję dyrektora z przerwami (1978-1981 oraz 1997-1998) do 2001 roku. Od 1.09.2001 r. do chwili obecnej dyrektorem szkoły jest mgr Urszula Mazur.

     Ważne daty z życia szkoły:

     1972–1975 r. – budowa Domu Nauczyciela

     1980 r. – zakończenie budowy i oddanie do użytku budynku szkoły wyposażonego w centralne ogrzewanie i kanalizację

     1987 r. – nadanie szkole imienia Macieja Rataja

     1993–1995 r. – budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym

     2002 r. – oddanie do użytku nowodobudowanej części szkoły z salą komputerową

     24.06.2012 – nadanie sztandaru szkole

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie
   • (14)6758010
   • Szkoła Podstawowa Lichwin 182 A 33-172 Siedliska Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Macieja-Rataja-w-Lichwinie-1696249383944534/
  • Logowanie