• UKS "Iskra"

    • Uczniowski Klub Sportowy “ISKRA”

     UKS “ISKRA” działa przy Szkole Podstawowej w Lichwinie od 2000 roku.

     Zajęcia prowadzone są na trzech szczeblach:

     I szczebel - kl. I - III

     II szczebel - kl. IV – VI grupa chłopców

     III szczebel - kl. IV – VI grupa dziewcząt

     Zajęcia te odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej grupy. Przygotowują one uczniów do różnorodnych imprez sportowych. Mają także na celu rozpowszechnienie kultury fizycznej w naszym środowisku.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie
   • (14)6758010
   • Szkoła Podstawowa Lichwin 182 A 33-172 Siedliska Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Macieja-Rataja-w-Lichwinie-1696249383944534/
  • Logowanie