• Powrót do nauki stacjonarnej klas I - III

     • Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej uczniowie klas I - III wracają do nauki stacjonarnej po feriach, tj. od 18 stycznia 2021 roku.

       

      Jednocześnie zgodnie z zaleceniami MEN oraz wytycznymi sanitarnymi przypominamy, że

      • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,
      • uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie zachowują dystans minimum 1,5m od pozostałych dzieci i opiekunów, z zasłoniętymi ustami i nosem,
      • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
    • Konkurs plastyczno-filmowy „Śnieżny dekalog"
     • Konkurs plastyczno-filmowy „Śnieżny dekalog"

     • Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

      Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU.

      W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

      1. kategoria I - wiek: 5-10 lat,
      2. kategoria II - wiek: 11-16 lat.

      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5 marca 2021 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez Opiekuna.

      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca 2021 r.


      Regulamin_ogolnopolskiego_konkursu_plastyczno-filmowego_pn__Sniezny_Dekalog_2020_2021.pdf

      ulotka_A6.pdf     • Życzenia świąteczne

     • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

      wielu głębokich i radosnych przeżyć,

      wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości

      oraz błogosławieństwa Bożego

      w każdym dniu nadchodzącego Roku

      życzą Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie

      Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja

      w Lichwinie

     • Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

     • Informujemy, że nauka zdalna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zostaje przedłużona do 3 stycznia. Dotyczy to klas I -VIII.

      W naszej szkole zajęcia prowadzimy wg dotychczasowych zasad. Będą odbywać się do 22 grudnia 2020r.

      Przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2020r. do 3 stycznia 2021r.

      Zgodnie z rozporządzeniem ferie zimowe mają się odbyć od 4 do 17 stycznia 2021r.

     • Kształcenie na odległość - poradnik

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zostały zebrane wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawione są także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.

      Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

      Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem.


      poradnikdlaszkolklasyiiii.doc

      poradnikdlaszkolklasyiiii.pdf

     • Konsultacje dla uczniów klas 1 - 7

     • Uczniowie klas 1-3 mogą uczestniczyć w konsultacjach, które prowadzone będą online.

      Nauczyciele będą do dyspozycji uczniów w następujących terminach:

       

      p. Jolanta Jagoda                 wtorek 16.00-17.00 na messengerze.

      p. Małgorzata Skrobisz:        środa 15.00-16.00

      p. Małgorzata Hołysz            poniedziałek od 14:00- 15:00

      p. Anna Jagoda                    wtorek 15:00 - 16:00

      p. Katarzyna Malec              poniedziałek 14:40- 15:40

      p. Joanna Heród                  środa 16-17 teams

      p. Elżbieta Sroka                  środa 14.00- 15.00

      p. Aneta Starzec                  poniedziałek 13:00 - 14 :00

      p. Iwona Zychowicz-Piszczek         środa 15.00 -16.00 - messenger

      p. Jadwiga Burnat                 wtorek 13.50-14.50 messenger

       

      Konsultacje będą odbywać się online (na platformie Teams lub messenger).

      Prosimy najpóźniej dzień przed spotkaniem zgłosić nauczycielowi swój udział w zajęciach .

       

     • Konsultacje dla uczniów klasy 8

     • Terminy konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych :

       

      J. Polski- poniedziałek 15.00,

      Matematyka- wtorek 13.50,

      J. Angielski - piątek 13.00.

       

      Konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w szkole lub online.

      Prosimy najpóźniej dzień przed spotkaniem zgłosić nauczycielowi swój udział w zajeciach .

      Maksymalna liczba uczestników zajęć stacjonarnych nie może być większa niż 5 uczniów.

     • Zawieszenie zajęć stacjonarnych

     • W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

      W naszej szkole zajęcia online prowadzone są na platformie Teams oraz za pomocą messengera.

    • Remont cmentarza wojennego w Lichwinie
     • Remont cmentarza wojennego w Lichwinie

     • Zakończono remont cmentarza wojennego w Lichwinie


       

      W ostatnich dniach października zakończył się remont cmentarza wojennego nr 186 w Lichwinie. W ramach zadania wykonane zostały prace remontowo-konserwatorskie związane z renowacją pomnika głównego i krzyży nagrobnych. Całkowita wartość zadania wyniosła 90 000 zł, z czego blisko 75 tys. pochodzi z dotacji udzielonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      W ramach zadania w Szkole Podstawowej w Lichwinie przeprowadzone zostały lekcje nt. historii miejscowości w okresie I wojny światowej i historii cmentarzy z okresu I wojny światowej .

       

      Cmentarz wojenny nr 186 w Lichwinie jest jednym z 19 cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej znajdujących się na terenie Gminy Pleśna. W 8 grobach masowych i 47 pojedynczych pochowano tu 105 poległych, w tym 104 żołnierzy armii austro-węgierskiej jednego żołnierza rosyjskiego. Zidentyfikowano 81 nazwisk; 24 żołnierzy pozostaje nierozpoznanych.

      Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

       
       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

       

      Pragniemy poinformować, iż inauguracja roku szkolnego 2020/2021 rozpocznie się dnia 1 września 2020r. Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Lichwinie.

      Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną dalsza część uroczystości również będzie miała miejsce w kościele, w nim także z wychowawcami spotkają się uczniowie kl.2-8.

      Tylko uczniowie kl.1 i dzieci z oddziału przedszkolnego po otwarciu nowego roku szkolnego przez P. Dyrektor udadzą się do swoich klas wraz z rodzicami.

      Jednocześnie przypominamy o obowiązującym rygorze sanitarnym: w kościele obowiązują maseczki,

      przy wchodzeniu do szkoły: maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk.

       

      Dowóz uczniów w tym dniu od godz.7:45 , powrotny odjazd busa ok.9:10.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie
   • (14)6758010
   • Szkoła Podstawowa Lichwin 182 A 33-172 Siedliska Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Macieja-Rataja-w-Lichwinie-1696249383944534/
  • Logowanie