• Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Obsługi, Drodzy Uczniowie!

       

            Dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Wyjątkowo trudny i nieprzewidywalny. Ze względów sanitarnych nie możemy dziś spotkać się na uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego, ale pragnę choć w taki sposób skierować do Was kilka słów.

          Ostatnie miesiące pracy były dla nas bardzo trudne, dlatego słowa podziękowania kieruję do Grona Pedagogicznego. Drodzy Nauczyciele, los postawił nas w obliczu sytuacji, do której nie byliśmy przygotowani. Dziękuję Wam za to, że z takim zaangażowaniem i odpowiedzialnością , nie szczędząc czasu i sił, szybko podjęliście wyzwanie zdalnej edukacji. Myślę, że w naszej szkole przebiegała ona w sposób wystarczający do realizacji podstawy programowej, a jednocześnie z zachowaniem zaleceń BHP dla uczniów. Dziękuję również pozostałym Pracownikom szkoły za dbałość o bezpieczeństwo, higienę i estetykę budynku i jego otoczenia. Słowa podziękowania kieruję do Pań, które pracują w Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Gminy Pleśna – dziękuję za wsparcie i pomoc. Dziękuję także Władzom Gminy za przekazanie na rzecz szkoły laptopów, które umożliwiły naszym uczniom lepszy dostęp do zdalnego nauczania.

       

          Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich Rodziców. Ten rok szkolny był dla Państwa wyjątkowo obciążający. Byliście mocno zaangażowani w edukację Waszych dzieci, zwłaszcza w trakcie nauczania on - line. Serdecznie Wam dziękuję za Wasz trud, cierpliwość i wyrozumiałość. Szczególne słowa wdzięczności pragnę wyrazić Rodzicom zaangażowanym w pracę w Radzie Rodziców, zarówno na szczeblu szkolnym , jak i klasowym. Dziękuję w sposób szczególny Pani Przewodniczącej Rady Rodziców za współpracę i pomoc.

       

          Drodzy Uczniowie! Za Wami dziesięć miesięcy nauki, która częściowo wyglądała zupełnie inaczej, niż spodziewaliśmy się tego we wrześniu. Mam nadzieję, że dzisiaj, odbierając świadectwo, każdy z Was widzi efekty swojej pracy i jest z nich zadowolony. Gratuluję osobom, które otrzymały świadectwo z wyróżnieniem, ale także wszystkim tym, który pracowali sumiennie i dziś cieszą się, że osiągnęli wyniki na miarę swoich możliwości.

          W szczególnym sposób zwracam się do uczniów klasy VIII. Dla Was dobiegł koniec nauki w Szkole Podstawowej w Lichwinie. Mimo, że ostatnie miesiące były dla Was źródłem stresu podczas przygotowywania się do przełożonych egzaminów, liczę, że odchodzicie stąd zabierając ze sobą tylko dobre wspomnienia. Życzę Wam wyboru właściwej drogi życiowej, sukcesów w dalszej edukacji i rozwijania pasji.

           Na koniec pragnę Wszystkim życzyć wspaniałych , udanych wakacji. Na pewno będą one wyglądały inaczej niż zwykle, ale życzę, by były czasem prawdziwego wypoczynku. Proszę wszystkich o dbałość o wzajemne bezpieczeństwo, byśmy wszyscy cali i zdrowi mogli spotkać się na rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lichwinie

      mgr Marzena Sukiennik

       

     • List Wójta Gminy Pleśna


     • Szanowna Państwo

      Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice a przede wszystkim Drodzy Uczniowie !

      Dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Zaczynaliśmy go zwyczajnie, wspólnie, jak
      w latach poprzednich. Kończymy jednak, czego się nie spodziewaliśmy, zupełnie inaczej,
      w mniejszych grupach, często niemal indywidualnie i niestety bez tej radości, która temu wydarzeniu zazwyczaj towarzyszyła. Jednak co trzeba szczególnie podkreślić zdaliśmy
      w trudnym czasie pandemii i odosobnienia poważny egzamin z naszego podejścia
      i dostosowania się do sytuacji jakiej do tej pory nie doświadczyliśmy. Od marca ucichł gwar szkolnych korytarzy a sale lekcyjne opustoszały. Lekcje przeniosły się do naszych domów
      i przestrzeni wirtualnej. Dziękuję każdemu z Was: Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom
      i wszystkim Uczniom i Pracownikom szkół za to, że tak sprawnie zareagowaliśmy i żaden uczeń nie został pozostawiony bez opieki dydaktycznej. W szybkim tempie udało się wprowadzić platformę edukacyjną, która zapewnia lekcje na żywo, nauczyciele
      w rewolucyjnym tempie zmienili zasady pracy i nierzadko poświęcali swój wolny czas aby właściwie przygotować zajęcia i zaznajomić się z nowymi narzędziami komunikacji.
      W krótkim czasie zabezpieczyliśmy uczniów w sprzęt komputerowy co było możliwe dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Cyfryzacji. Dyrektorom szkół dziękuję za sprawną organizację pracy, za kontakt z organem prowadzącym, rodzicami i Kuratorium. Pragnę wyrazić wdzięczność pracownikom obsługi za to, że w tym czasie dbali o budynki i prowadzili wiele prac porządkowych oraz remontowych. Szczególne podziękowania kieruję do Rodziców i Opiekunów – dziękuję za cierpliwość, wyrozumiałość, za współpracę
      z nauczycielami i za wiele poświeceń z Waszej strony aby możliwa była właściwa domowa edukacja. Uczniom dziękuję za szybki proces adaptacji do nowych warunków, gratuluję wyników nauczania, wysokich średnich i zdobytych nowych umiejętności.

      Nadchodzi czas upragnionych wakacji, ale niestety nie odchodzi czas epidemii. Pragnę wszystkim życzyć aby odpoczęli, nabrali sił do nowych wyzwań, które przed nami
      a zwłaszcza abyśmy wszyscy w zdrowiu powrócili po wakacjach do naszych szkół i do edukacji w wymiarze „tradycyjnym”, zaś zdobyte doświadczenia edukacji zdalnej
      i korzystania z systemów cyfrowych niech pozwolą nam na wzbogacenie procesu nauczania.

      Jeszcze raz za wszystko dziękuję, życzę spokojnych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!      Z wyrazami szacunku


      Wójt Gminy Pleśna


      Józef Knapik


      Zak_roku_2019-2020.docx - list Wójta Gminy Pleśna     • Informacje

     • Msza Święta na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 25 czerwca 2020 roku o godzinie 18:00 w Kościele Parafialnym w Lichwinie.

      Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa. Oczywiście pamiętamy o maseczkach.

       

       

      26 czerwca 2020 roku jest zakończenie roku szkolnego.

      W tym roku ze względu na sytuację epidemilogiczną nie będzie akademii z tej okazji. Nie spotykamy się też wspólnie. Prosimy więc, Rodziców uczniów klas 0-VI oraz uczniów kl. VII i VIII o odebranie świadectw w godzinach ustalonych z wychowawcą.

      Do szkoły przychodzimy w rękawiczkach i maseczkach, zachowując zasady reżimu sanitarnego.

     • Zawieszenie zajęć do 26 czerwca

     • Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

      zajęcia w szkole dla klas I - VIII oraz oddziału przedszkolnego

      zostają zawieszone do 26 czerwca 2020 roku.

      W tym czasie nadal prowadzone będzie nauczanie zdalne.

     • Kosultacje zdalne dla uczniów klas 4-8


     • Przedmiot                                                                                                         Termin

      Język polski/Historia – mgr Katarzyna Malec                                          Wtorek od 12:30 do 13:30

      Język polski, informatyka – mgr Małgorzata Skrobisz                            Poniedziałek od 15:00 do 16:00

      Język angielski – mgr Elżbieta Sroka                                                        Poniedziałek od 13:00 do 14:00

      Geografia/Religia – mgr Helena Ziobroń                                                  Poniedziałek od 12:00 do 13:00

      Fizyka – mgr Anna Jagoda                                                                          Środa od 12:30 do 13:30

      Matematyka – mgr Małgorzata Hołysz                                                        Wtorek od 12:30 do 13:30

      Chemia/Biologia – mgr Jolanta Jagoda                                                     Środa od 12:00 do 13:00

      Przyroda – mgr Aneta Starzec                                                                     Wtorek 12:00 do 13:00

      Muzyka/Plastyka – mgr Aneta Drabicka                                                      Poniedziałek od 12:00 do 13:00

      Technika/ Wych.fiz. - mgr Marzena Sukiennik                                           Czwartek od 13:00 do 14:00


      konsultacje.png      Istnieje możliwość uczestniczenia w konsultacjach prowadzonych na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem, zachowując cały reżim sanitarny.

     • Konsultacje zdalne dla klasy VIII

     • Przedmiot                                                        Termin

      Język polski                                      Czwartek od 12:30 do 13:30

      Matematyka                                       Wtorek od 13:30 do 14:30

      Język angielski                                 Poniedziałek od 14:00 do 15:00

       

       

      Istnieje możliwość uczestniczenia w konsultacjach prowadzonych na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem, zachowując cały reżim sanitarny.

     • Dni wolne na czas egzaminów ósmoklasisty

     • Informujemy, że czas, w którym uczniowie klasy ósmej będą pisać egzaminy tj. 16, 17 i 18 czerwca 2020r. są dniami wolnymi od nauki dla uczniów klas I-VII. (z godzin do dyspozycji Dyrektora).

       

      Równocześnie przypominamy, że dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych jest również piątek po Bożym Ciele tj. 12 czerwca 2020r.

     • Informacja

     • Informujemy, że w związku, iż nie zgłosili się uczniowie (klas I-III),

      chętni do uczestniczenia w zajęciach na terenie szkoły

      zostają one zawieszone do dnia 7 czerwca 2020 roku.

     • Informacja o możliwości otwarcia oddziału przedszkolnego od 11 maja 2020r.

     • Szanowni Rodzice!  

      Istnieje możliwość otwarcia oddziału przedszkolnego od 11 maja .

      Bardzo proszę o zgłaszanie dzieci ,którym rodzice nie mogą zapewnić opieki i obydwoje rodzice pracują.

      W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia, służbach mundurowych,zakładach przemysłowych i handlowych. Zgłoszenia i pytania proszę kierować pod nr 793730221

       

                                                                                   Dyrektor szkoły mgr M. Sukiennik

       

       

       

       

     • Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online


     • Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

      20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane

      1. Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.

      2. Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.

      3. Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.

      4. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.

      5. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.

      6. Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.

      7. Nie zapisuj haseł na kartkach.

      8. Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.

      9. Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.

      10. Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.

      11. Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.

      12. Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.

      13. Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

      14. Wykonuj regularne kopie zapasowe.

      15. Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.

      16. Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.

      17. Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.

      18. Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.

      19. Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.

      20. Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.

      Źródło: www.uodo.gov.pl

       

       

       

       

       

     • Dostosowanie wymagań, zasad oceniania i sposobu realizacji podstawy programowej do zdalnego nauczania wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03. 2020 r.

     • Dostosowanie wymagań, zasad oceniania i sposobu realizacji podstawy programowej do zdalnego nauczania wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03. 2020 r.

       


       

      I. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Lichwinie realizowane są cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe) z wykorzystaniem wszelkich możliwych komunikatorów (Messenger, Skype, Zoom, Ofice 365) umożliwiających realizację podstawy programowej i zdalny kontakt z uczniami, z uwzględnieniem możliwości technicznych nauczyciela i uczniów.

      II. Kanałami kontaktu są też: strona internetowa szkoły oraz poczta elektroniczna, rozmowa telefoniczna, wysyłanie sms-ów i mms-ów.

      III. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

      IV. Podczas nauczania zdalnego nauczyciel kładzie szczególny nacisk na samokształcenie i odpowiedzialność ucznia za poziom przyswojonej wiedzy.

      1. Uczeń zobowiązany jest:

      - systematycznie korzystać z komunikatorów, czytać wiadomości i realizować zalecenia c

      nauczycieli,

      - systematycznie realizować materiały zlecone przez nauczyciela,

      - korzystać z narzędzi dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

      - przeczytać zalecone materiały, teksty literackie i źródłowe,

      - odsyłać nauczycielowi opracowane materiały na adres e-mail lub w inny możliwy sposób w ustalonym terminie,

      - systematycznie realizować wszystkie lekcje, sumiennie przygotowywać się do zajęć tj. odrabiać zadania pisemnie, ustnie, przygotowywać zalecone materiały,

      - zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń prowadzić systematycznie i estetycznie.

      Pod każdym tematem powinna znaleźć się notatka udostępniona przez nauczyciela lub w razie wskazań samodzielnie sporządzona przez ucznia,

      - przestrzegać zasad BHP podczas pracy,

      - w przypadku trudności z realizacji materiału/zadania niezwłocznie poinformować o tym nauczyciela w celu ustalenia formy pomocy.

      2. Nauczyciel:

      - wskazuje uczniowi sposób i formę realizacji zagadnień,

      - wspiera ucznia w procesie dydaktycznym,

      - motywuje do systematycznej pracy,

      - wykorzystuje w kształceniu na odległość różnorodne metody, formy i techniki uwzględniające możliwości ucznia,

      - monitoruje i sprawdza wiedzę uczniów oraz postępy w nauce,

      - informuje ucznia o sposobie sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz oceniania jego osiągnięć edukacyjnych.

      3. Ocenianie:

      I. Uczeń może otrzymać ocenę za:

      a. test zdalny na platformie internetowej,

      b. odpowiedź ustną,

      c. odpowiedź pisemną,

      d. zadanie domowe przesłane drogą elektroniczną,

      e. prace będące przekładem intersemiotycznym (lapbook, plakat, metaplan, leporello),

      f. zadania wykonywane metodą projektu przesłane drogą elektroniczną,

      g. ćwiczenia interaktywne udostępniane przez nauczyciela na portalach internetowych

      h. wypracowania przesyłane drogą elektroniczną,

      i. karty pracy uzupełnione samodzielnie i przesłanej drogą elektroniczną, j. notatki sporządzone samodzielnie w zeszycie lub ćwiczeniach

      k. wykonanie ćwiczeń fizycznych

      II. Nauczyciel może ocenić odpowiedź ustną, recytację, śpiew w formie audiowizualnej w ustalonym terminie.

      III. W odpowiedziach ustnych ocenia się: rozumienie polecenia i zgodność wypowiedzi z tematem, swobodę i płynność wypowiedzi, bogactwo językowe, umiejętność argumentowania, wnioskowania, uogólniania oraz twórcze ujęcie tematu.

      IV. W pracach pisemnych ocenia się: rozumienie tematu, kompetencje literackie i kulturowe, umiejętność wnioskowania i argumentowania, elementy twórcze, styl, bogactwo językowe, kompozycję, ortografię i interpunkcję. Praca, które nie realizuje formy wypowiedzi i nie jest zgodna z tematem skutkuje oceną niedostateczną. Praca niesamodzielna, będąca plagiatem również nie zostanie pozytywnie oceniona.

      V. W pracach plastycznych oceniane są:

      a) zgodność z tematem,

      b) bogactwo treści,

      c) wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki),

      d) trafność obserwacji,

      e) pomysłowość (oryginalność),

      f) wrażliwość,

      g) samodzielność,

      h) staranność wykonania.

      VI. Dłuższe pisemne prace domowe nie są zadawane z lekcji na lekcję. Uczeń jest zobowiązany przesłać pisemną pracę domową w ustalonym terminie. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel wyznacza drugi termin. Nieoddanie w nim pracy skutkuje oceną niedostateczną. VII. Pracą domową jest również przeczytanie tekstu literackiego, lektury, wiadomości z podręcznika.

      VIII. Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej lub w innej ustalonej formie, a uczeń ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi samokształcenia.

      IX. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, rodzica.

      X. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez kontakt telefoniczny w czasie trwania dyżurów . Rodzic jest zobowiązany do systematycznego zapoznawania się z osiągnięciami swojego dziecka.

      4. Z treścią PZO mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać uczniowie oraz rodzice.

     • Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Lichwinie w okresie epidemii od 25 marca 2020 roku

     • Szanowni Państwo!

       

      Praca nauczycieli odbywa się wg planu lekcji. Obecnie korzystamy z komunikatorów Messenger, Skype oraz poczty elektronicznej. Pracujemy nad uruchomieniem programu Office 365 do prowadzenia zajęć online.

      Każdy nauczyciel przekazuje uczniom wskazówki do samodzielnej pracy w godzinach tygodniowego rozkłady zajęć i jest dla nich dostępny, łącząc się poprzez ustalone komunikatory internetowe, platformy edukacyjne.

      1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lichwinie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 szkoła pełni swoją funkcję z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

       

      2. Nauczyciele realizują podstawę programową, w uzasadnionych wypadkach modyfikując wybrane treści nauczania tak, aby móc zrealizować je w zaistniałych warunkach.

       

      3. Rodzice sprawdzają postępy swoich dzieci i konsultują się z nauczycielami przy pomocy komunikatorów internetowych Messenger, Skype oraz poczty elektronicznej. W razie potrzeby akceptuje się także kontakt telefoniczny.

       

      4. Materiałami do realizacji zajęć są podręczniki i ćwiczenia posiadane przez uczniów, wskazane przez nauczyciela platformy edukacyjne, książki, filmy, strony internetowe, programy telewizyjne, materiały przygotowane i wskazane przez nauczyciela.

       

      5. Formy pracy zdalnej. Nauczyciele kontaktują się ze swoimi uczniami przy pomocy komunikatorów internetowych, poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

       

      6. Zajęcia będą odbywać się z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów i możliwości technicznych.

       

      7. Uczniowie mają obowiązek brać czynny udział w zajęciach, realizować wyznaczone zadania systematycznie, terminowo przesyłać oczekiwane przez nauczyciela prace.

       

      8. W nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczyciele będą zwracać się głównie do rodziców, choć także jest czas wyznaczony do osobistego kontaktu uczniów z nauczycielem.

       

      9. Sposoby oceniania określone są w odrębnym dokumencie.

       

      10. Funkcjonowanie szkoły może zostać zmodernizowane w miarę nowych zarządzeń, potrzeb, możliwości oraz powstających trudności.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie
   • (14)6758010
   • Szkoła Podstawowa Lichwin 182 A 33-172 Siedliska Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Macieja-Rataja-w-Lichwinie-1696249383944534/
  • Logowanie