• Patron szkoły

    • Maciej Rataj

     Maciej Rataj urodził się 19.II.1884 roku we wsi Chłopy niedaleko Lwowa. Polski polityk, marszałek Sejmu. Ukończył Wydział Filologiczny Uniwersytetu Lwowskiego. W czasie studiów współpracował z redakcją lwowskiego “Przyjaciela Ludu” - pierwszego politycznego pisma ludowego i działał w Towarzystwie Szkoły Ludowej. Po studiach podjął pracę nauczyciela łaciny w gimnazjum we Lwowie. Był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, po rozłamie w 1913 roku przeszedł do PSL “Piast”, jednak w czasie wojny wstąpił do PSL “Wyzwolenie” w którym to pozostał aż do 1931 roku tj. do powstania Stronnictwa Ludowego. Poseł na sejm w latach 1922-1928, jego marszałek. Jako zastępca przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej stał się współtwórcą Konstytucji Marcowej w 1921 roku. W pierwszym rządzie Wincentego Witosa był Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1920-1921). Dwukrotnie pełnił obowiązki prezydenta RP, pierwszy raz w 1922 roku po zabójstwie Gabriela Narutowicza, drugi raz po dymisji Stanisława Wojciechowskiego w 1926 roku. Był współzałożycielem Stronnictwa Ludowego w 1931 roku, pełnił w nim m.in. obowiązki prezesa (po emigracji Wincentego Witosa). Od roku 1931 do wybuchu wojny był redaktorem naczelnym “Zielonego Sztandaru” – organu SL. W czasie okupacji działał w konspiracyjnej Służbie Zwycięstwa Polsce i ludowym ruchu oporu, był także współorganizatorem Centralnego Komitetu Ruchu Ludowego – “Roch”. Aresztowany w 1940 roku, zginął w masowej egzekucji w Palmirach pod Warszawą 21.VI.1940 roku.

     Patron Szkoły Podstawowej w Lichwinie został wybrany w związku z nawiązaniem w tym czasie ściślejszej współpracy Szkoły z ruchem ludowym, a szczególnie Stronnictwem Ludowym z terenu gminy i województwa.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie
   • (14)6758010
   • Szkoła Podstawowa Lichwin 182 A 33-172 Siedliska Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Macieja-Rataja-w-Lichwinie-1696249383944534/
  • Logowanie