• Slajd 2

    •  

      

      

      

      

      

      

     „ Edukacja- drogą do lepszej przyszłości”

      

      

      

     Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w mobilności zagranicznych. Sześciu nauczycieli będzie uczestniczyło w szkoleniach językowych, natomiast 2 w szkoleniach metodycznych. Mobilności miały miejsce na Malcie, na Cyprze oraz we Włoszech.

     Wyjazdy odbyły się w czerwcu i lipcu 2022 r. W celu przygotowania do wyjazdu nauczyciele uczestniczyli w kursie językowym realizowanym w naszej szkole przez szkołę językową z Tuchowa. Oprócz tego przygotowywali się zapoznając z literaturą metodyczną, poznawali kulturę oraz warunki życia w krajach mobilności.

     Ogłoszono konkursy na prezentacje i wiadomości o krajach Unii Europejskiej

      

     Zdjęcia z mobilności nauczycieli

      

     Malta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Włochy

      

      

      

      

      

      

      

     CYPR

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie
   • (14)6758010
   • Szkoła Podstawowa Lichwin 182 A 33-172 Siedliska Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Macieja-Rataja-w-Lichwinie-1696249383944534/
  • Logowanie